Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2015

miziu89
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
miziu89
Czy to już miłość, gdy ktoś zajmuje tak dużo miejsca w życiu drugiej osoby, że po jego odejściu powstaje niemożliwa do zapełnienia ziejąca pustka?
— Joanne Kathleen Rowling - Trafny wybór
6373 9c67 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaPstryk Pstryk
miziu89
4252 cd38 500
Reposted fromprivacea privacea viamefir mefir
miziu89
miziu89
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viadusielecc dusielecc

February 24 2015

miziu89
Graham Moore (The Imitation Game).
Acceptance speech from the 2015 Academy Awards.
miziu89
miziu89
0074 8e9f 500
Reposted fromevanescoo evanescoo
miziu89
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Witkacy
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianoelya noelya
miziu89
4187 7d06 500
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viaevanescoo evanescoo
miziu89
Raz żyjemy na tym świecie ziom, więc weź los w łapy
— Flint (ft. Pezet) "Desiderata"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapaulinac26 paulinac26
miziu89
0126 5889
Reposted fromcalifornia-love california-love
miziu89
3095 f873
Reposted fromdreamadream dreamadream via9thoctober 9thoctober
miziu89

 

Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza.
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frommessclew messclew viamyshirt myshirt
miziu89
0455 df64
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyshirt myshirt

February 23 2015

miziu89
5176 3261
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapenguinnn penguinnn
miziu89
4909 16d5
Normandy SR1
miziu89
7438 5af4 500
miziu89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl